6 Aralık 2022

Disleksinin belirtileri kişiler için önemlidir. Ancak öncelikle kişilerin disleksinin ne olduğunu bilmeleri gereklidir. Daha sonrasında belirtilerinin ne olduğuna veyahut belirtilerinin ne zaman oluşabileceği hakkında bilgi almalıdır. Bu anlamda disleksi sorunun çözümlenmesi aşamasında önemli yeri olan disleksinin belirtileri aşağıda verilmiştir. Kişilerin bu belirtileri dikkatle okumaları ve ailelerinde, çevrelerinde bu sorunu yaşayan kişileri kısa sürede tespit etmeleri beklenir.

 • Kişiler konuşma esnasında doğru kelimeyi bulamazlar.
 • Grup halinde yapılacak etkinlilere katılamazlar.
 • Düşüncelerinin ifade ederken zorlanırlar.
 • Okudukları bir metni yeniden okuma ihtiyacı duyarlar.
 • Metinde bulunan yazıları atlama veya kaçırma gibi durumlara eğilim gösterirler.
 • El yazısı yazarken zorlanırlar.
 • Olayları kronolojik sıraya koyamazlar.
 • Çarpım tablosu veya telefon numaralarını ezberlemede güçlük yaşarlar.
 • Sağ- sol kavramlarını sürekli karıştırırlar.
 • Kolay bir şekilde kaybolurlar.
 • Geçmiş veya şimdiki zamanı anlatırken güçlük yaşarlar.
 • Dinledikleri ifadeleri not alamazlar.
 • Benzer sesleri ifade etmede karışıklıklar yaşarlar.
 • Nesnelerin veya kelimelerin nasıl bir şey olduğunu hatırlayamazlar.

Disleksi Ne Zaman Ortaya Çıkar?

Disleksinin belirtileri birçok farklı kategoride ifade edilebilmektedir. Yani disleksinin belirtilerinin kişilerin hayatlarını farklı birçok konularda etkileyecekleri söylenebilmektedir. Bu yüzden de kişilerin kendi çocuklarını veya yakın çevresinde bulunan çocukları gözetlemesi gereklidir.

Disleksi belirtileri çocukluk çağında ortaya çıkmaya başlar. Ayrıca yeni konuşmaya başlayan 1-2 yaşlarında olan çocuklarda belirtilerin daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Dislektik Çocuklara Nasıl Yardım Edilir?

Disleksinin belirtileri adı altında sıralanan ifadeleri bünyesinde bulunduran kişilere disleksi tanısı konulmaktadır. Bu tanının konulmasından sonra ise hem aileye hem de yakın çevrede bulunan kişilere birtakım sorumluluklar yüklenmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi ve eşdeğer olarak hastalığın tedavisinin uygulanması halinde dişlektik kişilerin daha hızlı bir şekilde iyileşecekleri düşünülmektedir. Bu anlamda dişlektik çocuklar için yapmamız gerekenler aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir;

 • Sabırlı olmak en önemli unsurlar arasındadır. Çocuk okuma yaparken dikkatli ve sabırlı şekilde okumasının bitmesi beklenmelidir.
 • Çocukların motive edilmesi ve gurur duyulan ifadelerin kullanılması ile çocuklar olumlu düşüncelere yönelecektir.
 • Dislektik çocuklar için tasarlanmış birçok oyun vardır. Bu oyunların düzenli bir şekilde oynatılması gereklidir.