6 Aralık 2022

Disleksi ve akıcı okuma becerisi kazanılması istenen beceriler arasındadır. Bu yüzden de öncelikle bu beceriye sahip olmayan kişilerin neden sahip olmadıkları araştırılmalıdır. Bu araştırmanın sonucuna göre de kişilerin sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunlara yönelik yapılacak uygulamaların öğrenilmesi gereklidir.

Söz konusu olan beceriye sahip olmayan kişilerde bulunan ortak bazı özellikler ise aşağıdaki gibidir:

 • Kişiler, okumayı öğrenmede güçlükler yaşarlar.
 • Kafiyeli kelimelerin ezberlenmesi veya ne anlama geldiklerini anlamaları zaman almaktadır.
 • Kelimelerde yer alan heceleri bulmada ve saymada güçlük çekmektedirler.
 • Kelimeleri okurken veya yazarken kelimeleri bir araya getiren harflerin yerini karıştırırlar.
 • Metinlerde kullanılan tek veya iki heceli sözcükleri okumazlar veya yanlış okurlar.
 • Uzun kelimeleri okurken harfleri veya heceleri atlayabilirler.

Disleksi ve Akıcı Okuma Becerisinin İncelikleri

Disleksi ve akıcı okuma becerisi birbiri ile ilişkili olan ifadelerdir. Kısaca dislektik kişilerin akıcı okuma becerilerine sahip olamayacağı söylenilebilmektedir. Bu yüzden de bu kavramların birisinin iyileştirilmesi halinde diğerinin de iyileştirileceği söylenebilir.

 • Akıcı okuma becerilerine engel olan durumların başında kelimelerin yanlış okunması bulunmaktadır. Bu yüzden de bu sorunu yaşayan kişilerin okuyacakları kelimelere dikkatli bakmaları ve doğru okumaları gereklidir.
 • Okumanın hızı da hem akıcı okuma becerileri için hem de kişilerin okudukları metni algılayabilmeleri için önemlidir. Okuma hızı düşük kişilerin cümlenin başı ile sonu arasında bağlantı kuramadıklarından dolayı tekrar okumaları gerekecektir. Bu ise kişilere zaman kaybettirecektir.
 • Prozodi kelimesi daha önce duyulmayan bir kelime olarak düşünülmektedir, ancak bu kelime tonlama, vurgulama gibi ifadeleri içerdiği öğrenildiği aslında herkes tarafından bu kelimenin bilindiği ortaya çıkacaktır. Bu kelimenin içeriğinde bulunan vurgulamalar ve tonlamalara uyulması halinde okunan metin daha anlaşılır hale gelecektir.

Disleksi ve Akıcı Okuma Becerilerini Kazandırılması

Disleksi ve akıcı okuma becerisi hem günlük hayatta hem de eğitim hayatında önemli yeri bulunan kavramlardır. Bu yüzden de kişilerin yaşadıkları sorunları çevrelerinde bulunan kişiler ile birlikte çözmeleri gereklidir. Bu anlamda ise kişilerin çevresinde bulunanların kişilerin bu becerileri kazanmaları için aşağıda verilen ifadelere uymaları gereklidir.

 • Motive edici konuşmalar yapmak
 • Sabırlı olmak
 • Sorumluluk vermek
 • Öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek
 • Başkaları ile kıyas yapmamak