5 Aralık 2022

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluluğu (DEHB), çocuklarda en sık tanısı konan nörodavranışsal bozukluklardan biridir.

Oyun terapisinin DEHB tedavisinde etkili olup olmadığı uzmanlar tarafından sorgulanmış ve son 20 yılda oyun terapisinin DEHB tedavisinde etkinliği klinik ve deneysel olarak kanıtlanmıştır.(Barzegary & Zamini 2011).

Oyun; problem çözme, öz-düzenleme, doğrudan ve dolaylı öğretim gibi konularda terapötik bir güce sahiptir. Oyunun terapötik gücü DEHB’li çocukların sorunlarını fark etmelerine ve oyun aracılığı ile ifade etmelerinde yardımcıdır. Oyun terapisi tedavi sürecinde çocuğun gerekli becerileri aktif olarak kullanması, uygulaması ve geliştirmesine olanak tanır. DEHB’li çocuklara yönelik oyun terapisinde beceri eksikliklerinin giderilmesine odaklanır.

DEHB’Lİ çocuklar ile çalışan oyun terapistleri çocuğun öğrenmeden aldığı keyfi sürdürerek bazı teknikler ya da stratejiler kullanabilir. Böylece DEHB’li çocukların oyunlarını sürdürmelerine yardımcı olarak kısa dikkat süresi, dürtüsellik, yıkıcı davranış, hiperaktivite, öfke gibi problemlerde etkilidir.

Kullandığımız tekniklerden bazıları:

-SAATİ YENMEK-( DİKKAT SÜRESİNİ ARTTIRMAK )

-STATEJİK MASA OYUNU ( DÜRTÜSELLİĞİ AZALTMAK)

-REBOUND OYUNU (ÖZ KONTROL GELİŞTİRMEK)

-AĞIR ÇEKİM OYUNU ( HİPERAKTİVİTE İÇİN )

-SULU YUMURTA ( KAYGI VE ÖFKE KONTROLÜ )

Sonuç olarak DEHB’li çocukların kendilerini dürtüsellik ve dikkatsizliklerinden dolayı nadiren başarıya ulaşmaları nedeniyle başarılı hissetmeleri gerektiğidir.

Bu çalışmalar çocuğun başarı deneyimini kolaylaştırır. Çocuğa göre düzenlenmiş ebeveyn eğitim seansları aracılığı ile ebeveynlere rehberlik eder. Oyun terapisi DEHB’li çocuklara kendi hayatlarında başarılı olmaları için beceri ve özgürlük sağlar. ( Apamer Psikoloji Yayınları – Oyun Terapisi )