5 Aralık 2022

Motor Gelişimi

 • Ayağının tümünü kullanarak sağlam adımlarla güvenlik içinde koşar, kolaylıkla durup yeniden koşmaya başlayabilir,
 • Alçak bir basamaktan aşağı atlayabilir,
 • Dengesini yitirmeden çömelebilir ve ellerini kullanmadan yeniden ayağa kalkabilir,
 • Mobilyaların üzerine çıkıp yeniden aşağıya inebilir,
 • Parmaklığa veya duvara tutunarak merdivenlerden çıkabilir ve aşağı inebilir,
 • Büyük bir topa tekmeyle vurmaya çalıştığında topun üstüne yürür,
 • Üç tekerlekli bisiklete oturur ama pedalları kullanamaz,
 • Çocuk bahçesinde bulunan bazı kolay aletlere tırmanabilir,
 • Büyük oyuncakları kolaylıkla itip çekebilir,ama önüne bir engel çıktığında oyuncağı yönlendirmede güçlük çeker,
 • Aldığı nesneleri yerine koyabilir,
 • Küçük şekerlerin paketlerini büyük bir beceriyle açabilir,
 • Tahta küplerle altılı ve sekizli kuleler yapar,
 • Kalemi başparmağı ve ilk iki parmağını kullanarak ucuna yakın bir yerden tutar,
 • Kendiliğinden hem dairesel hem de ileri geri karamalar yapar,
 • Sayfaları tek tek çevirebilir,

Algısal Gelişimi

 • Resimli kitaplara bakmaktan çok hoşlanır,
 • Fotoğraflarda tanıdığı yetişkinleri ayırt edebilir,
 • 3m uzaklıktaki çok küçük oyuncakları görür ve isimlendirebilir,
 • İki ya da daha çok sözcüğü bir araya getirerek basit cümleler oluşturabilir,
 • Sürekli olarak nesnelerin ve insanların isimlerini sorar,
 • Oyun oynarken kendi kendine konuşur ama konuşmalarının çoğu hala başkalarınca anlaşılmaz,
 • Çocuk şiirlerine ve şarkılarına eşlik eder,
 • İstenildiğinde saçını,elini, burnunu, gözünü, ağzını, ayaklarını doğru olarak gösterir,
 • Basit yönergeleri yerine getirebilir,
 • Her iki gözü ayrı ayrı kapatıldığında iğne,sicim gibi nesneleri eline alabilir,
 • Resimli kitaplardaki çok ince ayrıntılara dikkat edebilir,
 • Artık fotoğrafta kendini tanımaya başlamıştır,
 • İsmini tümüyle bilir,
 • Heyecanlandığında herhangi bir şeye büyük bir istek duyduğunda kekeleme görülebilir,
 • Basit birkaç çocuk şarkısı söyleyebilir,

Dil Gelişimi

 • Bildiği 50 veya daha fazla sözcüğü kullanır ve pek çoğunu anlar,
 • İsim ve nesnelere ait hızla oluşan bir sözcük hazinesi oluşmaktadır,
 • Düşünce süreçleri gelişmektedir, ama hala sistematiklik kazanamamıştır,
 • Durmaksızın konuşurlar,
 • Kurduğu cümlelerin yapısı çocuksu özellikler taşır,
 • Sorduğu sorulara kısa ve basit yanıtlar beklemektedir,
 • 2,5 yaşa doğru kullandığı sözcük sayısı 200 ya da daha fazla olabilir,
 • Ben, beni/bana, ve sen zamirlerini doğru olarak kullanabilir,

Sosyal Gelişimi

 • Üstüne dökmeden kaşıkla yemek yiyebilir,
 • Güçlük çekmeden bardağı eline alır, içer ve yeniden yerine koyabilir,
 • Şapkasını ve ayakkabısını giyebilir,
 • Tuvalet gereksinimini uygun zamanda dile getirip haber verebilir,
 • Evin içinde annesinin peşinde dolaşır ve eve ilişkin etkinlikleri oyunları aracılığıyla taklit eder,
 • Aşırı duygulanma, yorgunluk ya da korku durumunda anne /babaya sıkıca sarılır,
 • İsteklerinin anında yerine getirilmesini ister,
 • Sahip olduğu şeyleri korur,
 • 2,5 yaşına doğru çatal kullanmaya başlayabilir,
 • Son derece canlı ve etkindir, yerinde duramaz, sürekli olarak hareket eder,engellendiğinde karşı çıkar,
 • Çevredeki olası tehlikelere karşı duyarlı değildir,
 • Engellendiğinde öfke nöbetleri geçirebilir,
 • Rol ağırlıklı dramatik oyunlar oynar,

Bilişsel Gelişimi

 • Nesneleri tam olarak sembolize etmeye başlamıştır,
 • Bir sembolle bu sembolün temsil ettiği nesne arasındaki ilişkiyi anlamaya başlamıştır,
 • Bu yaştaki çocuğa göre hareket eden her şey canlıdır(animizim),

0-3 Ay Gelişim Süreci

Motor Gelişimi

 • Yeni doğan bebek karnından tutularak havada tutulduğunda başı öne düşer,
 • Beşikten kaldırıldığında baş desteklenmezse gevşek kalır ve düşer,
 • Yüzükoyun bırakıldığında başını sağa ya da sola çevirebilir,
 • Kol ve bacaklarında ani hareketler ve duruş değişiklikleri gösterir,
 • Oturur konuma geçirilmeye çalışıldığında başı belirgin bir biçimde geride kalır,
 • Avuçlarında ve elinin tamamında yakalama refleksleri görülür,
 • 1.ayında çenesini yerden ve yataktan kaldırabilir,
 • 2.ayında yakınındaki nesnelere uzanır,
 • Kollarını simetrik olarak sallayabilir,
 • Başı çok az geride kalır ya da hiç kalmaz,
 • Yüzükoyun konumda önkollarından destek alarak başını ve üst göğsünü iyice yukarı kaldırabilir,

Algısal Gelişimi

 • Yeni doğan bebek görme alanı içindeki parlak cisimleri fark edebilir,
 • Yeni doğan bebek anne sesini diğer seslerden ayırt edebilir,
 • Yeni doğan bebek sese tepki verir ve başını sesin geldiği yöne çevirebilir,
 • Yeni doğan bebek dört basit tadı(tatlı, ekşi, acı, tuzlu) algılayabilir,
 • 1-2 haftalık bebek annesinin ten kokusunu diğer kokulardan ayırabilir,
 • 3.haftadan itibaren meme emerken annesinin yüzünü incelemeye başlar,
 • 2.ayında annesinin yüzünü diğer yüzlerden ayırabilir,
 • Yavaş hareket eden bir nesneyi takip eder,
 • 2.ayın sonunda sadece annesinin memesini emer,
 • 3.ayında objenin nerede olduğu ile değil ne olduğu ile ilgilenir,
 • Çevresine bakabilmek için başını amaçlı olarak çevirir,
 • Yüzü önünde kendi elleri ve parmaklarıyla oynar,
 • Kendisiyle konuşulduğunda bazen de yalnızken zevkle kendi kendine sesler çıkarır,
 • Sesin kaynağını aramak için başını sağa sola hareket ettirebilir,

Dil Gelişimi

 • Yeni doğan bebek ağlarken, kısa ve derin soluklar alırken konuşmanın temelini oluşturur,
 • Ağlama sırasında seslerin çıkarılması için gerekli çene ve dil hareketlerini tekrarlayarak ses ve solunum düzenleme becerisi kazanır,
 • 2.ayın sonundan itibaren daha az ağlamaya başlar,
 • Rahat ve hoşnut durumlarında kumru gibi sesler çıkarır,

Sosyal Gelişimi

 • Yeni doğan bebeğin yüz ifadesi belirsiz ve anlamsızdır,
 • 5-6 haftalıkken sosyal gülümseme ve tepki biçimindeki sesli ifadeleri gelişir,
 • aya doğru tanıdık durumlara tepki vermeye başlar. Yemek, banyo, vb. gibi faaliyetlere ilişkin hazırlıkları fark eder ve tepki verir,

3-6 Ay Gelişim Süreci

Motor Gelişim

 • Sırtüstü konumdayken ayaklarına bakmak için başını kaldırabilir,
 • Destekle oturur ve çevresine bakmak için başını bir yandan öbür yana çevirebilir,
 • Bacaklarını birbiri ardına hareket ettirerek güçlü tekmeler atabilir,
 • Yüzükoyun durumda sırtüstü konuma; sırtüstü konumdan yüzükoyun duruma geçebilir,
 • Sert bir zeminde ayakta tutulduğunda ağırlığını ayaklarına verip etkin bir biçimde aşağı-yukarı zıplar,

Algısal Gelişim

 • Gözler birlikte hareket eder,
 • 15-30 cm yakınlığındaki nesnelere dikkatle bakar ve aynı anda onları tutabilmek için ellerini uzatır,
 • 3m uzaklıktaki topların yuvarlanışını izler,
 • Oyuncağını bir elinden diğerine geçirebilir,
 • Avuçlarıyla kavrarken bütün elini kullanır,
 • Anlamlı bir ilgi ve dikkatle yetişkinin odada yaptıklarını izler
 • Hangi sesin kime ait olduğunu bulabilir,

Dil Gelişimi

 • Şarkımsı ya da tek ve iki heceli ifadelerle hoş ve uyumlu sesler çıkarır,
 • Kendi kendine neşe çığlıkları atar,
 • ‘Ba da’, ‘ba ga’ gibi iki sesli sözcükleri ayırt eder,

Sosyal Gelişim

 • Bu dönemde eline aldığı her şeyi ağzına götürür,
 • Kendisine çıngırak verildiğinde hemen elini uzatır ve ses çıkarması için anlamlı bir biçimde sallamaya başlar,
 • Yabancılara yakın davranır ama zaman zaman özellikle annesi yanında olmadığında hafif bir utangaçlık ve endişe gösterebilir,

6-9 Ay Gelişim Süreçleri

Motor Gelişimi

 • Desteksiz Olarak 10-15dak Oturabilir,
 • Dengesini Yitirmeden Yerde Duran Oyuncağını Almak İçin Öne Doğru Eğilebilir,
 • Yerde Yuvarlanarak Bedenini Bir Yandan Diğer Yana Döndürerek Ya Da Kıvrıla Kıvrıla İlerler,
 • Emeklemeye Çalışır,
 • Desteği Tutarak ayağa kalkabilir ancak tekrar yere oturamaz, geriye doğru düşüp yere çarpar,

Algısal Gelişim

 • İnsanlara, nesnelere ve çevresinde olup bitenlere görsel açıdan büyük ilgi duyar,
 • İşaret parmağını kullanarak daha uzaktaki nesneleri gösterebilir,
 • Oyuncağını durduğu yerden alır ama kendi istemiyle yere koyamaz,
 • Bir bölümü gizlenmiş oyuncağını bulabilr,

Dil Gelişimi

 • İlgi çekmek için bağırır,
 • ‘Hayır’ ve ‘güle güle’ sözlerini anlar,
 • Oyunumsu sesler çıkararak yetişkinleri taklit edebilir,
 • Tek heceli sözcükleri sıkça kullanır,
 • Müzik oyunları oynayabilir; basit hayvan seslerini taklit eder. Örn. ‘möö’, ‘miyav’, ‘havv’ gibi,
 • ‘Baba’, ‘dede’ gibi heceleri birleştirebilir,

Sosyal Gelişimi

 • Yabancılarla tanıdık kişiler arasında belirgin bir biçimde ayrım yapar,
 • Kızdığında ya da herhangi bir şeye karşı koyduğunda bu durumdan hoşnutsuzluğunu belirten sesler çıkartır,
 • Çıngırağını sallayarak veya masaya vurarak zil çalma eylemini taklit eder,

Bilişsel Gelişimi

 • Nesnenin sürekliliğini anlar,
 • Saklanmış olan nesneleri aramaya başlar,
 • İlk kez tümüyle zekalı davranışlar gösterir,
 • Amaçlı eyleme geçer; engeli kaldırmak ya da yolunu değiştirmek gibi,

9-12 Ay Gelişim Süreçleri

Motor Gelişimi

 • Yerde uzun süreli oturabilir,
 • Yatar konumdan oturur pozisyona geçebilir,
 • Emekler ya da kalçası üzerinde kendini sürükleyerek ilerler,
 • Koltuk gibi bir desteğe tutunarak ayağa kalkıp tekrar oturabilir,
 • Emekleyerek merdivenlerden yukarı çıkabilir,
 • Tek başına desteksiz yürüyebilir,

Algısal Gelişimi

 • Oyuncaklarını bilerek düşürür ve yere düşüşlerini izler,
 • Çevresinde ilgisini çeken şeyleri işaret parmağıyla gösterir ve ister,
 • 6m’den veya daha uzaktan kendisine doğru gelen tanıdığı kişileri ayırt edebilir,
 • Her iki elini serbestçe kullanabilir,
 • Üç parmak kavrayışıyla her iki elinde küpler tutabilir,
 • Kendi ismini bilir ve seslenildiğinde doğru yöne döner,
 • Günlük konuşmalarda kullanılan çeşitli sözcükleri anladığını belli eder,
 • Kendisinden istenilen bazı nesneleri yetişkine verebilir. Ör:top,ayakkabı,kaşık vb.

Dil Gelişimi

 • Seslerin sayı ve çeşitlerinde gelişme görülür,
 • Gerçek sözcüklerin yerine semboller geliştirerek onları kullanır. Örn. su için du , araba için düt, tren için çuf çuf gibi,

Sosyal Gelişimi

 • Kendi kaşığını tutabilir ama henüz kullanamaz,
 • Giyinirken kolunu ve bacağını uzatarak giydirene yardımcı olur,
 • Kendisine gösterildiğinde küplerini kutunun içine koyup çıkarabilir,
 • Tanıdığı yetişkinin kendisini görebileceği ve duyabileceği bir yerde bulunmaktan hoşlanır,
 • Tanıdıklarına sevgi göstererek yaklaşır,
 • ‘Güle güle’ anlamında el sallayabilir

Bilişsel Gelişimi

 • Yeni araçlar keşfeder,
 • Kendi kendine yemek yeme denemelerine girişir,
 • Tekrarlanan hareketlerde değişiklikler yapmaya başlar,
 • Deneme yanılma yollarını basit olarak kullanabilir,

12-18 Ay Gelişim Süreçleri

Motor Gelişimi

 • Güvenli bir biçimde yürür; güvenle adım atmaya başlayıp durabilir,
 • Dikkatle koşar ancak önüne bir engel çıktığında engeli aşamaz,
 • Yürürken büyük bir bebeğini ya da ayısını taşıyabilir,
 • Yetişkin sandalyesine çıkıp oturabilir,
 • Destekle merdivenlerden inebilir,

Algısal Gelişimi

 • Kendisine gösterildiğinde üç küpü üst üste koyup kule yapabilir,
 • Birkaç sayfayı birden çevirir,
 • Kolay anlaşılır resimli kitapları inceler,
 • Kalemi ortadan veya ucundan avucu ile tutar,
 • Tek elini daha sık kullanmaya başlar,
 • 3m uzaklıkta yuvarlanan toplarını izler ve geri getirmek için peşinden gider,
 • Oyun oynarken yüksek sesle ve anlaşılmaz bir biçimde kendi kendine konuşur,
 • Erişmeye çalıştığı nesneleri parmağıyla gösterip yüksek tonda ısrarlı seslerle ister,
 • Çocuk şarkılarına eşlik etmeye çalışır,
 • Basit emirlere uyar söz dinler,

Dil Gelişimi

 • Basit sorular sormaya başlar. Örn. ‘nereye gitti’,
 • Basit zamirleri kullanmaya başlar,
 • Konuşurken sırasını beklemeyi öğrenmiştir,
 • Sözcüklerin tam söylenişinde bazı hatalar yapar, ‘tren’ yerine ‘tyen’ gibi
 • Anladığı sözcük sayısı kullandığı sözcük sayısından daha fazladır,
 • Yaklaşık 30 sözcüğü düzenli olarak kullanabilir,

Sosyal Gelişimi

 • Kaşığını tutar ve yemeğini dökmeden ağzına götürür,
 • Bardağı iki eliyle kavrar üstüne veya çevresine dökmeden içebilir,
 • Ayakkabılarını, çoraplarını ve şapkasını çıkarabilir ancak giyemez,
 • Tuvalet ihtiyacını huzursuzluğuyla ya da sesli anlatımlarla önceden haber vermeye başlar,
 • Oyuncaklarını artık ağzına götürmez,
 • Oyun sırasında veya kızdığında oyuncaklarını yere atar,
 • Basit günlük etkinlikleri taklit eder. Örn. bebeğine yemek yedirmek gibi,
 • Küçük nesneleri kutuya koyup çıkarabilir,
 • Başta annesi olmak üzere tanıdık kişilere duygusal olarak bağlanmıştır,

Grafik Gelişimi

 • 18 aylık bebek tek eliyle ya da iki eliyle karalamalar yapmaya başlamıştır,
 • Kağıda büyük ve küçük noktalar koyabilir,

Bilişsel Gelişimi

 • İlk düşünme belirtileri görülmeye başlar,
 • Kendisini kontrol ederek hareket eder,
 • Nesne devamlılığını tamamıyla kazanmıştır,
 • Nesnenin sembolünü zihninde saklayabilmektedir,

3 Yaş Gelişim Süreçleri

Motor Gelişimi

 • Merdivenden yukarı ayak değiştirerek çıkar ve aşağı inerken her basamakta iki ayağını bitiştirir,
 • Alt basamaklardan atlayabilir,
 • Koşarken ve büyük oyuncakları iti çekerken önüne çıkan engelleri aşabilir, köşeleri dönebilir,
 • Pedalları kullanarak üç tekerlekli bisiklete binebilir,
 • Parmak ucunda durabilir ve yürüyebilir,
 • Ayak bileklerini çapraz koyarak oturabilir,
 • Her iki elini işbirliği içinde ustaca kullanabilir,
 • 9 ve daha fazla küple kule yapabilir,
 • İpliğe büyük tahta boncuklar dizebilir,
 • Makas kullanabilir,
 • Kalemi sık kullandığı eliyle başparmağı arasında ucuna yakın tutar ve el hareketlerine egemen bir biçimde ustaca kullanabilir,

Algısal Gelişimi

 • Konuşurken ses tonunu duruma göre değiştirebilir,
 • Adını, soyadını, cinsiyetini ve yaşını söyleyebilir,
 • Öyküleri büyük bir dikkatle dinler,
 • Bildiği birkaç çocuk şiirini ezbere okuyabilir,
 • 10’a kadar ya da daha fazla ezbere sayabilir,
 • ‘Ne’, ‘nerede’, ‘kimle’ başlayan pek çok soru sorar,

Dil Gelişimi

 • Cümleleri daha gramatik hale gelmiştir,
 • 300 civarında kelime bilmekte ve kendi kendine uzun süren konuşmalar yapmaktadır,
 • Yeni kelimelere karşı büyük bir istek ve ilgi duyar,
 • ‘Ve’ kelimesini kullanmakta ve düşüncelerini ekleyebilmektedir,
 • Zamir ve bazı basit edatları uygun biçimde kullanabilir,

Sosyal Gelişimi

 • Yemek yerken kaşık ve çatalı rahatça kullanabilir,
 • Ellerini yıkayabilir ancak tam olarak kurutamaz,
 • Pantolonunu ve şortunu indirebilir ve yeniden çekebilir ancak düğme ilikleme ve fermuar çekmede yardıma ihtiyaç duyar,
 • Geceleri altını ıslatmaz,
 • Çevresindekilere sevgi ve güvenle yaklaşır,
 • Ev işleri, bahçe işleri, alış-veriş gibi etkinliklerde yetişkine yardımcı olmaktan çok hoşlanır,
 • Çevreyi derli toplu tutmaya özen gösterir,
 • Oyun sırasında kendi kendine konuşma giderek azalır ve yerini başkalarıyla konuşma alır,
 • Başka çocuklarla uyum içinde oynayabilir,

4 Yaş Gelişim Süreçleri

Motor Gelişimi

 • Ayak değiştirerek büyük bir rahatlıkla merdivenlerden inip çıkabilir,
 • Beden hareketlerini istediği gibi ustalıkla yönlendirebilir,
 • Merdivenlere ve ağaçlara tırmanabilir,
 • Parmak ucunda durabilir, yürüyebilir ve koşabilir,
 • Üç tekerlekli bisiklete binmede ustalaşmıştır,
 • Dizlerini kırmadan yerdeki nesneleri alabilir,
 • Topu atma, yakalama, zıplatma, tekmeyle vurma gibi becerileri içeren top oyunlarında ustalaşmıştır,
 • Küçük tahta boncukları ipe dizebilir,
 • Kalemi yetişkin gibi tutar ve başarıyla kullanır,

Algısal Gelişimi

 • Yakın geçmişteki olayları, olup bitenler arasında ilişki kurarak anlatabilir,
 • Ev adresini söyleyebilir,
 • Nesneleri ismini söylediği nesneye dokunup nesne-sözcük arasında birebir eşleme yapabilir,
 • Şakalardan, fıkralardan zevk alır, uygunsuz sözlerden, ifadelerden ve argodan hoşlanır,

Dil Gelişimi

 • Konuşması dilbilgisi kurallarına uyar ve tümüyle anlaşılabilir bir hale gelmiştir,
 • ‘Neden?’, ‘ne zaman?’, ‘nasıl?’, ‘niçin?’, sorularıyla sözcüklerin anlamlarını ısrarla sorar,
 • Uzun öyküleri dinler ve gerçekte var olanla düş ürününü zaman zaman karıştırarak anlatır,

Sosyal Gelişimi

 • Ellerini yıkar, kurular ve dişlerini fırçalayabilir,
 • Genelde çok daha bağımsız ve oldukça inatçıdır;kendi isteğiyle hareket eder,
 • İsteklerine karşı gelindiğinde, yetişkinlere uygunsuzca, kaba bir üslupla konuşabilir ve oyun arkadaşlarıyla kavga edebilir,
 • Evin dışında işe yarar her türlü malzemeyle bir şeyler üretmeye, oluşturmaya çalışarak yaratıcılığını sergiler,
 • Dramatik oyunu ve çeşitli giysiler giyip kılıktan kılığa girmeyi çok sever;sıklıkla bu oyunları oynamayı tercih eder,
 • Paylaşma ve oyun sırasında sıra bekleme anlayışı gelişmiştir,
 • Küçük kardeşlerine ilgi gösterir sevgiyle yaklaşır,

5 Yaş Gelişim Süreçleri

Motor Gelişimi

 • İnce bir çizgi üstünde kolaylıkla yürüyebilir,
 • Çevik bir biçimde parmak uçlarında koşabilir,
 • Ayak değiştirerek sıçrayabilir,
 • Hareketleri müziğin ritmine uygundur,
 • Tek ayağı ile 2-3m öteye sıçrayabilir,
 • Dizlerini bükmeden öne eğilip parmak uçlarına dokunabilir,
 • Örneğe bakarak 6 küple 3 basamaklı merdiven yapabilir,
 • Büyük gözlü iğnelere ipliği kendi başına geçirir ve gerçek anlamda (birkaç ilmik) dikiş dikebilir,
 • Yazıp çizerken, resim yaparken, kalemleri ve boya fırçalarını ustaca kullanabilir,

Algısal Gelişimi

 • Konuşması oldukça akıcıdır,dil bilgisi kurallarına uyan ifadeler içerir,
 • Ezbere şiir okumaktan ya da çocuk şarkıları, çeşit çeşit tekerlemeler söylemekten hoşlanır,
 • Kendine öykü okunması veya anlatılması çok hoşuna gider, sonradan kendi başına öyküyü tam ayrıntılarıyla oyununda canlandırır,
 • Somut isimleri nesneyi kullanarak tanımlar,
 • Şaka, fıkra, bilmece ve tekerleme gibi söz oyunlarından zevk alır,

Dil Gelişimi

 • 5 yaşındaki çocuk hep konuşmak ister,
 • Yetişkinler gibi uzun cümleler kurmaya çalışır,
 • Bilgisini arttırmak için sorular sorar,
 • Dil bilgisi kurallarına uygun konuşur,
 • Her şeyin ‘neden’ ve ‘niçin’i ile ilgilenir,
 • Söylemek istediğini dile getirmeden önce düşünür,sonra söyler,

Sosyal Becerileri

 • Ellerini, yüzünü yıkayıp kurulayabilir ama bedeninin diğer bölümlerini yıkarken yardıma ihtiyaç duyar,
 • Genelde daha aklı başında ve bağımsızdır; daha kontrollü ve duyarlı bir yaklaşım içindedir,
 • Kendi başına giyinip soyunabilir,
 • Düzenli ve temiz olması gerektiğini kavrayabilir ancak yine de sürekli olarak anımsatılmalıdır,
 • Grup oyunlarını tercih eder,
 • Ev dışında daha mutlu olur,
 • Arkadaşlarını kendi seçer,
 • Yetişkinler ve kendinden büyükler yerine yaşıtlarıyla birlikte olmaktan hoşlanır,
 • Saati ve saatin güniük programla ilişkisini anlayabilir,

Bilişsel Gelişimi

 • 2-7 yaşları arasındaki bu bilişsel gelişim evresindeki çocukların büyük bölümü ayrıntıları dikkate almadan genel olarak algılar ve ilişkisiz obje ve kavramları bütünleştirebilir,
 • 5 yaş çocuğu her şey arasında her türlü ilişkiyi kurabilir,
 • Parçayla bütünü aynı zamanda düşünemez,
 • Zihinsel kıyaslama yapamazlar,
 • Eylemlerinde, düşüncelerinde, bakış açılarında benmerkezlidir, Toplumsal yönelim tam biçimini ancak 7-8 yaşlarında alır,
 • İşlem öncesi çocuk, başkalarının görüşüyle; dünyanın ne olduğunu düşünmez,
 • Mantık henüz gelişmemiştir,
 • Her şeyi kendine göre değerlendirdiği bu düşünce çağında çocuk ‘bazı’ ve ‘hepsi’ ayrımını yapamaz,