6 Aralık 2022

3 yaş çocukların gelişim özellikleri o yaştaki çocukların motor becerilerinin gelişmesi, çevre üzerinde hâkimiyet kurmakta ve odak alanlarını genişletmektedir. Sayı sayma, öğrenme kabiliyeti ve çevresindeki dünyaya dair sorular sorma gibi konularda dil ve bilişsel yetenekleri gelişmektedir. 3 yaşındaki bir çocuk artık kendisinden bağımsız bir dünyanın olduğunu ve kendisinin o dünya içinde bir birey olarak yer aldığını kabul etmektedir. Bu yaşlarda çocuk kendine özel bir benlik duygusu ve cinsiyet kavramı geliştirmeye başlar. Çocuk, yaşayan ve devam eden hayatın, çevrenin bir parçasını oluşturmaktadır. Çevre çocuğun dışında gelişmeyip çocuk değiştikçe sosyal çevre de buna bağlı olarak değişmektedir.

3 yaş çocukları bilişsel, duygusal, fiziksel, dil gelişimi ve sosyal gelişim gibi birçok konuda kendini bu yaşlarda geliştirmeye başlar.

Bilişsel ve Duygusal Değişimler

3 yaş çocukların gelişim özellikleri bilişsel ve duygusal yönden değişimleri aşağıda maddelenmiştir.

 • Resimli kitaptan ayrıntıları gösterebilmektedir. Renklerden birçoğunu ayırt edebilmektedir.
 • Tuvalet kontrolünü kazanmıştır.
 • Bazı sayıları tanıdığı yaştır. Birkaç nesneyi sayabilmekte zorluk çekmez. Küçük büyük kavramlarını rahatlıkla anlayabilmektedir.
 • Bir gün önce olmuş olayı hatırlamaktadır ve oluş sırasına göre olayı anlatabilmektedir.
 • Çevrede görmüş olduğu nesneleri fonksiyonlarına göre gruplandırabilmektedir.
 • Olabilecek tehlikelerden kendisini korumayı ve aile bireylerini rahatlıkla tanıyabileceği yaştır.
 • 3 yaşlarında genellikle çocuklar inatçıdır. Aileler bu duruma hazırlıklı olmalıdır.
 • Çevreye daha yumuşak ve ılımlı yaklaşmaktadır. Etrafındaki bireylere güven ve sevgi ile yaklaşma çabasındadır.
 • Duygu değişimlerinin olduğu ikili yaşların aksine daha olumlu ve dengeli birey haline dönüşmektedir.

Fiziksel, Dil ve Sosyal Gelişimi

3 yaş çocukların gelişim özellikleri fiziksel, dil ve sosyal açıdan oyunlarla ve çevrenin etkisiyle gelişmektedir. Bu gelişimler;

 • Fiziksel motor gelişimleri; merdivenden yukarı ayak değiştirmek, aşağı inerken ise her basamakta iki ayağını bitiştirmek, koşarken ve büyük oyuncakları çekip iterken önüne çıkan engelleri aşabilmek olarak özetlenebilmektedir.
 • Dil gelişimleri daha çok aralarında neden sonuç ilişkisi bulunan düşünceler, birleşik kavramlar olarak tek bir cümleyle ifade etmeye başlamalarını kapsar. Ben ve sen kelimelerini doğru şekilde kullanabilmektedir. Geçmiş, şimdiki ve gelecek kavramlarını öğrendiği yaştır.
 • Sosyal gelişimleri daha çok oyun ve çevreyi kapsar. Oyun sırasında kendi kendine konuşmayı daha çok başkalarıyla konuşmaya başlarlar. Oyunlarında yetişkinleri taklit etmektedirler. Gerekli durumlarda paylaşma davranışını güzel bir şekilde gösterir. Yaptığı işlerde yetişkinlerden onay ve yardım ister.