Bender Gestalt ve Frostig Gorsel Motor Algi Testi

9 basit çizimden oluşan görsel motor algılama, performans testidir. Çocuk ve yetişkin olarak ayrılan bu test artık daha çok çocuklara yönelik kullanılmaktadır. Çocuklar için kullanılan formunda yas siniri 5 yas 6 ay ila 11 yas arasıdır.

Gessel Gelisim Figurleri Testi

Gessel Gelisim değerlendirme testlerini içeren ‘’ ÇOCUK OBJEKTİF TESTLERİ’’1-7 yas arasındaki çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Şekiller her yasın seviyesine göre düzenlenmistir. Test sonucuna dayanarak çocuğun zeka düzeyi ve gelişim yaşı hesaplanır.

Frostig Görsel Algı Testi

Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

Denver Gelisimsel Tarama Testi

Denver II, 0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir. Kapsadığı KİŞİSEL-SOSYAL, İNCE MOTOR, DİL ve KABA MOTOR alanlarda çocuğun kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırılarak hangi yüzdelik diliminde olduğunu göstermektedir.

Preschool Language Scale-5/ (PLS-5)

Çocuklardaki dil ve konuşma bozukluklarının erken tanısı çok önemlidir. Ülkemizde ve yurt dışında çocukların artikülasyon becerilerini değerlendirmeye yarayan oldukça sınırlı sayıda test bulunmaktadır. Ancak PLS-5 Artikülasyon Tarama Ölçeği ; dil gelişimi değerlendirmesi sonrasında kolay kullanılabilmesi ve kısa sürede uygulanabilmesi açısından tarama amaçlı kullanılan oldukça yardımcı bir ölçektir.

WISC-R Zeka Testi

Çocuk Zekâ Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklara uygulanan ve 1-1,5 saat kadar süren objektif testler grubuna giren bir ölçektir. Sözel ve performans alt testlerinden oluşan WISC-R, bu alanda sertifika sahibi uzmanlar tarafından uygulanmalıdır. Zekâ geriliği, üstün zekâ, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği gibi birçok alanda tanı koyma amaçlı kullanılmaktadır. Aynı zamanda çocuğun başat yönleri, […]

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ

Uygulamalı davranış analizinde, otizmli çocuklarda görülen problem davranışların azaltılması ile ilgili özel programlar kullanılır. Bu yöntemde, davranışın nedeni kişilerde değil, kişinin çevreyle etkileşiminde görülür. Bu nedenle, problem davranış azaltılmaya çalışılırken öncelikli olarak davranış öncesi, davranış ve davranış sonrası durumların ya da olayların gözlenmesi gerekir. Daha sonra ise davranışa zemin hazırlayan durumlar ortadan kaldırılır, azaltılmak istenen […]

Erken Okuryazarlık Testi (Erot)

5 Yaş Grubunda Yer Alan Çocukların Erken Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesini Amaçlayan Erot, Tanılama Aracı Olmaktan Daha Çok, Risk Grubunda Yer Alan Ve Destek Gereksinimi Olan Çocukları Belirlemeye Yönelik Bir Değerlendirme Aracıdır.

GİLLİAM OTİSTİK BOZUKLUK TANILAMA ÖLÇEĞİ (GOBTÖ 2 )

Otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin değerlendirilmesini amaçlayan bir derecelendirme ölçeğidir. Kullanım amacına göre kullanım belgesi için gerekli eğitimi alan uzmanlar (Örneğin, psikiyatrist, nörolog, çocuk doktoru, gelişimsel pediatrist, psikolog, fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti vb.), öğretmenler (okulöncesi öğretmeni, rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni vb.) ve diğer ilgili kişiler GOBDÖ-2-TV’yi […]

SESLİ OKUMA BECERİSİNİ VE OKUDUĞUNU ANLAMA TESTİ (SOBAT)

Özel öğrenme güçlüğü (disleksi) olan veya okumada güçlük yaşayan ve herhangi bir tanı almamış 7-14 yaş arası çocukların okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin gelişimlerini değerlendirmek için geliştirilmiş standart bir sesli okuma testidir.

Disleksi Eğitim Müdahaleleri (DEM-OKU)

Disleksi Eğitim Müdahaleleri-Okuma (DEM-OKU) okuma becerilerini desteklemek üzere yapılandırılmıştır. Öncelikle akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen bir programdır.

NÖROPLAY

Nöroplay otizm spektrum bozuklukları başta olmak üzere farklı gelişim gösteren 12-42 aylık çocuklar için geliştirilmiş, oyun temelli bir erken müdahale programıdır.  Nöroplay’de oyun terapisi süreci ebeveyn-çocuk etkileşimi üzerinden ilerlemektedir. Bu müdahale programında eğitim alanı olarak çocuğun en rahat ve öğrenmeye açık olduğu ev ortamı ön planda tutulmaktadır.